گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 30 / 1 / 1397 لغایت 05 / 02 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/2/1 16-18 سروش شیدائی مهنه 812523 ایمنی و بهداشت فردی در ورزش ساختمان اسرار 1397/1/23
2 جبرانی 1397/2/4 10-12 مهدی یوسف زاده اقدم 593708 مهندسی اینترنت ساختمان اسرار--در کلاس 214 1397/1/15 کلاس 214
3 جبرانی 1397/2/4 12-14 مجید صنعتگر 554402 آمار و کاربرد آن در مدیریت ساختمان اسرار--در کلاس 128 1397/1/28 کلاس 128
4 جبرانی 1397/2/4 14-16 علیرضا نصیری 553407 مبانی و کاربرد کامپیوتر ساختمان اسرار--در کلاس 310 1397/1/29 کلاس 310
5 جبرانی 1397/2/4 16-18 مهدی یوسف زاده اقدم 541604 آزمايشگاه پايگاه داده ها ساختمان اسرار--در کلاس 313 1397/1/15 کلاس 313
6 جبرانی 1397/2/4 16-18 گروه مديريت 663703 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ساختمان اسرار--در کلاس 223 1397/1/28 کلاس 223
7 جبرانی 1397/2/4 16-18 محسن فرهادی شریف اباد 663717 مديريت مالي 1 ساختمان اسرار--در کلاس 133 1397/1/29 کلاس 133
fava.imamreza.ac.ir/classboard