گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 3 / 2 / 1398 لغایت 09 / 02 / 1398

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1398/2/3 12-14 حسین سیدیان 581204 آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال ۲ ساختمان اسرار 1398/2/3
2 جبرانی 1398/2/3 12-14 عباس مرویان مشهد 521601 کارگاه برق ساختمان اسرار 1398/1/31
3 جبرانی 1398/2/3 12-14 احسان کفشدار طوسی 451825 آیات الاحکام ساختمان اسرار--در کلاس 112 1398/2/2
4 جبرانی 1398/2/3 16-18 عباس شریفی پور 603701 بازرگانی بین المللی ساختمان اسرار--در کلاس 123 1398/2/2
5 کنسلی 1398/2/4 16-18 علی سیبویه 633706 مدیریت عملیات خدمات ساختمان اسرار 1398/2/3
6 جبرانی 1398/2/4 18-20 حجت حسنی سعادت 603505 کاربرد کامپیوتر در مدیریت ساختمان اسرار--در کلاس 313 1398/1/21
7 کنسلی 1398/2/4 18-20 علی سیبویه 633706 مدیریت عملیات خدمات ساختمان اسرار 1398/1/21
8 جبرانی 1398/2/4 18-20 سیدحسن قرشی خلیل آباد 573601 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی ساختمان اسرار--در کلاس 123 1398/1/21
9 جبرانی 1398/2/5 14-16 محمد کشتی دار 922311 مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی ساختمان اسرار--در کلاس 113 1398/1/29
10 جبرانی 1398/2/8 18-20 امیر بکائیان 603502 ریاضیات پایه ساختمان اسرار--در کلاس 224 1398/1/28
11 جبرانی 1398/2/9 12-14 مجتبی اسحاق زاده 582601 مدار الکتریکی ۲ ساختمان اسرار--در کلاس 131 1398/1/26
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard