گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 1 / 6 / 1396 لغایت 07 / 06 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1396/6/4 8-11 محمد اسحاق نژاد 603502 ریاضیات پایه ساختمان اسرار--در کلاس 128 1396/5/22 کلاس 128
2 جبرانی 1396/6/4 15-17 امین منصوری 523403 معادلات ديفرانسيل ساختمان اسرار--در کلاس 0 1396/6/1 کلاس 111-امتحان
fava.imamreza.ac.ir/classboard