گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 21 / 9 / 1397 لغایت 24 / 09 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/9/21 14-16 سیدمرتضی غیور باغبانی 92521601 مدیریت رفتار مصرف کننده ساختمان اسرار 1397/9/21
2 کنسلی 1397/9/21 16-18 علی رفیعی 553403 مباني جامعه شناسي ساختمان اسرار 1397/9/14
3 کنسلی 1397/9/21 16-18 سیدمرتضی غیور باغبانی 92321604 مدیریت رفتار مصرف کننده ساختمان اسرار 1397/9/21
4 جبرانی 1397/9/21 18-20 امیرحسین حاذقی 453723 حقوق مدنی۷ ساختمان اسرار--در کلاس 131 1397/9/14 کلاس131
5 جبرانی 1397/9/21 18-20 باقر مقدس زاده بزاز 523405 آمار و احتمالات مهندسی ساختمان اسرار--در کلاس 111 1397/9/20 کلاس 111
6 کنسلی 1397/9/22 10-12 فرید آقاجانی 602603 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ساختمان اسرار 1397/9/17
7 جبرانی 1397/9/22 12-14 جواد آبسالان 523401 ریاضی 1 ساختمان اسرار--در کلاس 224 1397/9/20 کلاس 224
8 جبرانی 1397/9/22 14-16 مرتضی جعفرزاده نجار 652402 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ساختمان اسرار--در کلاس 227 1397/9/20 کلاس 227
9 جبرانی 1397/9/22 14-16 جواد آبسالان 603502 ریاضیات پایه ساختمان اسرار--در کلاس 225 1397/9/20 کلاس 225
10 کنسلی 1397/9/22 16-18 محمد مهدی قمیان 92322302 زبان تخصصی(جبرانی کارشناسی) ساختمان اسرار 1397/9/19
11 جبرانی 1397/9/22 16-18 سعید سیدحسین زاده یزدی 603503 احکام کسب و کار ساختمان اسرار--در کلاس 131 1397/9/20 کلاس 131
12 جبرانی 1397/9/22 16-18 مرتضی جعفرزاده نجار 652804 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی ساختمان اسرار--در کلاس 227 1397/9/20 کلاس 227
13 جبرانی 1397/9/24 8-10 احسان پوراسماعیل 211 اندیشه اسلامی 1 (مبانی نظری اسلام) ساختمان اسرار--در کلاس 136 1397/9/17 کلاس 136
14 جبرانی 1397/9/24 10-12 رضا عصاران دربان 573623 بیوشیمی ساختمان اسرار--در کلاس 139 1397/9/20 کلاس 139
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard