گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 3 / 12 / 1396 لغایت 09 / 12 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1396/12/3 14-16 محسن مرادی 92321603 روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت ساختمان اسرار 1396/12/2
2 کنسلی 1396/12/3 16-18 محسن مرادی 92321603 روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت ساختمان اسرار 1396/12/2
3 جبرانی 1396/12/3 16-18 احسان پوراسماعیل 90621619 علوم نهج البلاغه2 ساختمان اسرار--در کلاس 0 1396/12/2 آنلاین
4 کنسلی 1396/12/3 18-20 محسن مرادی 92320505 مدیریت منابع انسانی پیشرفته ساختمان اسرار 1396/12/2
5 جبرانی 1396/12/5 8-10 صالح لشکری 573709 مقدمه اي بر هوش محاسباتي ساختمان اسرار--در کلاس 226 1396/12/2 کلاس 226
6 کنسلی 1396/12/5 10-12 محسن مرادی 654702 اصول مدیریت مالی 2 ساختمان اسرار 1396/12/2
7 کنسلی 1396/12/5 12-14 محسن مرادی 653703 بازار پول و سرمایه ساختمان اسرار 1396/12/2
8 جبرانی 1396/12/5 14-16 محمد مهدی قمیان 633604 مدیریت رفتار سازمانی ساختمان اسرار--در کلاس 138 1396/11/28 کلاس138
9 جبرانی 1396/12/5 16-18 نعمت فیروزی 90621620 تاریخ تحلیلی حضرت امیر۱ ساختمان اسرار--در کلاس 0 1396/12/2 آنلاین
10 جبرانی 1396/12/5 18-20 نعمت فیروزی 90721603 فرقه های انحرافی ساختمان اسرار--در کلاس 0 1396/12/2 آنلاین
11 جبرانی 1396/12/6 10-12 محمدمهدی استثنایی 543716 سيستمهاي عامل ساختمان اسرار--در کلاس 227 1396/11/29 کلاس 227
12 جبرانی 1396/12/7 16-18 مجتبي اسحاق زاده 582601 مدار الکتریکی ۲ ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/12/2 کلاس136
13 جبرانی 1396/12/7 18-20 مجتبي اسحاق زاده 582601 مدار الکتریکی ۲ ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/12/2 کلاس136
14 کنسلی 1396/12/9 18-20 هادی اعظمی 92021608 آمایش اماکن متبرکه و مذهبی ساختمان اسرار 1396/12/2
fava.imamreza.ac.ir/classboard