گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 4 / 12 / 1397 لغایت 10 / 12 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/12/4 14-16 محمد یزدانی 472748 ترجمه و فناوری ساختمان اسرار 1397/12/2
2 کنسلی 1397/12/9 14-16 غلامرضا خدامی پور 581201 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری ساختمان اسرار 1397/12/2
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard